Activitats Formatives

JORNADES DE DEBAT UNIVERSITARI DE LA UdL

Matèria Transversal 2 crèdits ECTS

Metodologia

Fase formativa teòrica i pràctica. Lliga de Debat interna.

Dates

DIMARTS 22 DE NOVEMBRE (16-20h): a càrrec de Germán París, professor de la Facultat de Dret, Economia i Turisme.

DIJOUS 24 DE NOVEMBRE (16-20h): a càrrec de Laura Rey, Advocada i ex-membre de la Lliga de Debat UdL i de Germán París, professor de la Facultat de Dret, Economia i Turisme.

Lloc

Aula 0.34 de la Facultat de Dret, Economia i Turisme

Pla de Formació

Hi haurà formació en oratòria i debat.