Activitats Formatives

S’ofereix formació específica per als professors dels centres de secundària i batxillerat que decideixen participar a les lligues com a capitans del grup de debat del seu centre.

Slide Centre de Debat (1360 x 480 px) (2)