Debat Preuniversitari

Slide Centre de Debat (1360 x 480 px) (3)

La Secció de Debat Preuniversitari del CDUn-UdL organitza cada any la participació d’estudiants de diferents centres de secundària i batxillerat de la província de Lleida a la Lliga de Debat de la Xarxa Vives d’Universitats.

A través d’aquesta organització s’acompanya als professors dels centres de secundària i batxillerat en la formació dels estudiants.