Presentació

Xarxa Vives_2022

El Centre de Debat Universitari de la Universitat de Lleida (CDUn-UdL) és un centre de formació en oratòria i debat que neix amb la voluntat de promoure el coneixement de l’art de parlar i de debatre, tant en els estudiants universitaris com en els estudiants de secundària i batxillerat, per tal d’adquirir habilitats comunicatives i desenvolupar la seva capacitat discursiva i argumentativa en un context de pensament crític.

El Centre de Debat Universitari és el resultat de la feina que s’ha desenvolupat en els últims anys per part de l’Agrupació de Debat de la UdL, el Consell de l’estudiantat, professors de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la UdL i professors de centres de secundària i batxillerat de la província de Lleida. L’esforç i la implicació de totes aquestes persones s’ha centrat en l’organització de lligues internes per a que molts estudiants hagin participat en diferents edicions de la Lliga de Debat de la Xarxa Vives.

El CDUn-UdL s’organitza en dues seccions: Debat UniversitariDebat Preuniversitari