Debat Universitari

Slide Centre de Debat (1360 x 480 px) (4)

La Secció de Debat Universitari del CDUn-UdL és l’encarregada d’organitzar la formació en oratòria i en debat dels alumnes universitaris. Alhora és l’encarregada d’organitzar la Lliga interna de la Universitat, per tal de poder preparar els equips que participen en les Lligues de Debat, tant a nivell de Catalunya com a nivell estatal.